Oktoberfest-Aktion: Einmal freitags zahlen - immer freitags freien Eintritt +++ Oktoberfest-Aktion: Einmal freitags zahlen - immer freitags freien Eintritt +++ Oktoberfest-Aktion: Einmal freitags zahlen - immer freitags freien Eintritt +++ Oktoberfest-Aktion: Einmal freitags zahlen - immer freitags freien Eintritt +++